Mateřské centrum Medvídek

Občanské sdružení Mateřské centrum Medvídek slouží k setkávání rodičů s dětmi předškolního věku. Děti se učí přirozeně zapojovat do kolektivu a rodiče účelně tráví svůj volný čas. Členy jsou převážně matky na mateřské dovolené a jejich děti. Sdružení se řídí stanovami. Členem se může stát každá osoba, která souhlasí se zněním Stanov MC Medvídek a zaplatí členský příspěvek. Získává tím možnost bezplatného vstupu na zájmové kroužky a zvýhodněného vstupu na akce pořádané MC.

Cílem MC je:
– možnost vzájemného setkávání maminek a dětí v předškolním věku, a tím odstranění izolovanosti žen na mateřské dovolené
– možnost získávání prvních zkušeností pro malé děti před vstupem do školky, případně školy
– pořádání akcí pro rodiny za účelem sbližování rodičů s dětmi
– možnost bezplatné inzerce
– pořádání besed a přednášek
– krátkodobé i dlouhodobé hlídání dětí

Otevírací doba:
dle programu uvedeného na webových stránkách

Telefon:
Míla Crhonková – 605 774 569

Katka Fišarová – 605 965 463

E-mail:
medvidekuo@seznam.cz

Web:
www.medvidekuo.cz

Facebook:
Mateřské centrum Medvídek